Familievejledning

Kurset tilbydes til familier hvor et, eller flere familiemedlemmer, har en
Autismespektrumforstyrrelse.

Pris efter aftale

Vejledningen varetages af en familieterapeut med speciale i autisme.


Samtalerne tager udgangspunkt i de udfordringer, familierne aktuelt oplever, og kan f.eks. handle om:

 

  • Stresshåndtering.

  • Rutiner, struktur & visualisering.

  • Skoleværing.

  • Søskenderelation (der er mulighed for søskendesamtaler).

  • Opdragelse.

  • Handicaperkendelse.

  • Sorgproces.

  • Pubertet.