top of page

Kort om os

Autismecenter Fredensborg består af Ullerødskolen og Kompetencecenteret. Ullerødskolen er en specialskole med et helhedstilbud for normaltbegavede elever med diagnoser indenfor autismespektret. Medarbejderne, som består af både lærere, pædagoger, familieterapeut og psykolog, har gennem videreuddannelse og en mangeårig specialpædagogisk praksis erhvervet sig stor viden om denne målgruppe.


Medarbejderne i Autismecenter Fredensborg tilbyder kurser og
vejledningsforløb. Vi ønsker at være med til at kompetenceudvikle lærere,
pædagoger og andre medarbejdere, der arbejder med børn og unge med
autismespektrumforstyrrelser (ASF),


Vi henvender os samtidig til familier til disse børn og unge, dels med
individuelle vejledningsforløb, dels med forældre- og søskendegrupper.
Der ud over tilbyder vi individuelle samtaleforløb, samt kurser med fokus på psykoedukation for børn og unge, der selv er på spekteret.

bottom of page