top of page

Fyraftenskurser

Kurset tilbydes til lærere og pædagoger, der arbejder med elever med ASF og ADHD i folkeskolens almindelige klasser.

Hjemmeside billede 5.jpg

1. gang: ADHD og ASF
Hvordan kan vi forstå adfærden?

- oplæg om de to diagnoser: diagnosekriterier, psykologi, styrker og udfordringer.


2. gang: Hverdagens strategier
Hvordan støtter vi bedst eleven?

- specialpædagogisk vinkel på organisering af undervisningen og konkrete redskaber, der fremmer dialog og samspil med eleven.


3. gang: Inklusion
Hvad gør vi i praksis?

- vi taler strategier for inklusion og kobler teori og redskaber
gennemgået på de to første gange med det arbejde, der laves for enkeltintegrerede elever i kommunen.

Dette gøres gennem arbejde med cases og med fokus på kursisternes egen praksis.

Pris efter aftale

bottom of page