top of page

Kursusklasser

Kurset tilbydes til enkeltintegrerede elever i folkeskolens almindelige klasser med diagnoser på
autismespektret fra mellemtrinnet og udskolingen.

Hjemmeside billede.jpg

Indhold og mål

  • at arbejde med elevens selvindsigt og kernevanskelighederne ved diagnosen

  • at give eleven kendskab til kompenserende strategier

  • at styrke deres muligheder for fortsat at være inkluderet i den almene folkeskole

Kurset afholdes som et intensivt ugekursus for 5-7 elever, samt 3
opfølgningsdage.
Gennem hele forløbet tilstræber vi tæt dialog med elevens netværk, og der afholdes to informationsmøder for forældre, skole og PPR undervejs i forløbet.

OBS
Kursusklassen tilbydes også i en ud af huset version, hvor den enkelte skole samler en gruppe af enkeltintegrerede elever.

19.500 kr. pr. elev

bottom of page