top of page

Supervision

Tilbydes til fagpersoner, der arbejder med enkeltintegrerede elever med autismespektrumforstyrrelser og/eller ADHD i folkeskolen.

brikker.jpg

Formål

  • At hjælpe eleven til, at forblive inkluderet med opmærksomhed på potentialer og udfordringer.

  • At vejlede fagpersoner omkring eleven, så de får bedre viden til håndtering af elevens udfordringer.

  • At give konkrete pædagogiske værktøjer til at kunne håndtere elevens potentialer og udfordringer.

  • At lærere og pædagoger klædes på til at kunne inkludere eleven på bedst mulig måde.

Form
3 x 1, 5 times supervision.
Det er vigtigt, at så mange af de implicerede fagpersoner som muligt, deltager i supervisionen.
Supervisionen finder sted på skolen.


Indhold
Supervisionens indhold varierer efter behov og kan f.eks. indeholde:

  • Minikursus om Autisme/ADHD.

  • Faglig sparring på aktuelle problemstillinger.

  • Konkrete redskaber.

  • Undervisning/oplæg til elevens klasse om elevens vanskeligheder.

OBS

Vi tilbyder tilsvarende forløb til daginstitutioner, familier eller fritidstilbud.

Pris 5000,- per vejledningsforløb

bottom of page