Selvforståelsessamtaler

Kurset tilbydes til børn & unge med Autismespektrumforstyrrelser (ASF).

640,- per session

I samtalerne arbejdes med psykoedukation og de udfordringer barnet/den unge aktuelt oplever, og kan fx handle om:

 

  • Autisme (hvad er autisme og hvad betyder det for mig?)

  • Angst.

  • Stress.

  • Sociale færdigheder.

  • Rutiner & struktur.

  • Relationer.

  • Pubertet.

 

Netværket (forældre, søskende m.fl.) kan inddrages i det omfang det giver mening.

 

Hvordan?

Samtalerne varetages af en uddannet familieterapeut med speciale i autisme.

OBS 

En session består af 45 minutters samtale og 15 minutters forberedelse. Vi anbefaler, at der til et opstartsforløb bevilliges 10 vejledningstimer.

Autismecenter Fredensborg, Holmegårdsvej 102 1.sal, 2980 Kokkedal      Kontakt koordinator Pernille Jakobsen på tlf.: +45 72 56 50 54                 Mail: peja@fredensborg.dk