top of page

Selvforståelsessamtaler

Tilbydes til børn & unge med Autismespektrumforstyrrelser (ASF).

Untitled_Artwork.jpg

739,- per session

I samtalerne arbejdes med psykoedukation og de udfordringer barnet/den unge aktuelt oplever, og kan fx handle om:

 

  • Autisme (hvad er autisme og hvad betyder det for mig?)

  • Angst.

  • Stress.

  • Sociale færdigheder.

  • Rutiner & struktur.

  • Relationer.

  • Pubertet.

 

Netværket (forældre, søskende m.fl.) kan inddrages i det omfang det giver mening.

 

Hvordan?

Samtalerne varetages af en uddannet familieterapeut med speciale i autisme.

OBS 

En session består af 45 minutters samtale og 15 minutters forberedelse. Vi anbefaler, at der til et opstartsforløb bevilliges 10 vejledningstimer.

bottom of page